در سابقه این جوان کوچصفهانی نائب رئیسی شورای اسلامی شهرستان رشت، ریاست شورای اسلامی شهر کوچصفهان، ریاست هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت، مشاور و مدیر دفتر ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گیلان، و هم اکنون کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی استان (دفتر معاونت درمان) استاد دانشگاه (از ۹۱ تاکنون) و مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی کلانشهر رشت دیده میشود.