کوروش بالادست افزود: سامانه کارت سوخت از مدار خارج شده و مردم می‌توانند در این جایگاه‌ها، بنزین را به نرخ آزاد ۳هزار تومانی بزنند.

وی تاکید کرد: کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حال بررسی و رفع مشکل ایجاد شده هستند و به زودی روند سوخت رسانی عادی خواهد شد.