کارآگاهان اداره ۱۶ پلیس آگاهی تهران پس از شنیدن اظهارات شاکی  در نخستین‌گام با بررسی محل وقوع جرم و تصاویر دوربین های مداربسته موجود در محل توانستند تصویر این مرد شیطان صفت را بدست آورند که نشان داد متهم پس از سوار کردن دختر جوان در حالیکه چاقو به دست دشت در یک پارک خلوت و در ساعت خلوت صبحگاهی دختر جوان را تسلیم نیت شوم خود کرده است.

در ادامه  در حالی که سرنخی از این اقدام شیطانی در دست نبود قاضی پرونده با درخواست انتشار تصویر متهم به دنبال سرنخی از این مرد فراری بود.

تجسس های پلیسی برای دستگیری این مرد شیطانی ادامه داشت تا اینکه پس از ۹ ماه مخفیگاه متهم ردزنی شد و اواخر هفته گذشته مرد شیطان صفت در عملیات غافلگیرانه کارآگاهان پلیس آگاهی تهران دستگیر شد.

متهم متواری