گیلان شهر /مهر نوشت: محمدصالح جوکار با اشاره به طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها، اظهار داشت: این طرح در نوبت بررسی در صحن مجلس است و اگر زودتر بررسی و تعیین تکلیف شود، به انتخابات امسال مجلس می‌رسد.

وی بیان کرد: بر اساس طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها، ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه خواهد شد. در واقع اگر این طرح در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شود، تعداد نمایندگان مجلس به ۳۳۰ نفر افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها باید حداکثر ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان اضافه شود که دو دوره است این اتفاق نیفتاده و بر این اساس الان باید ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی اضافه شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها چندین ماه در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون و سپس در خود کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و در این جلسات، دولتمردان و کارشناسان ذیربط حضور داشتند و از نقطه نظرات آنان به خوبی استفاده شده است.

جوکار تاکید کرد: اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مواردی مانند جمعیت، محرومیت، پراکندگی و مسائل امنیتی را در بررسی این طرح در نظر گرفتند و بر اساس آن مشخص کردند که به هر استانی باید چند نماینده مجلس اضافه شود. تعداد نمایندگان مجلس برخی از حوزه‌های انتخابیه عادلانه نیست که باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان‌های کشور و حوزه‌های انتخابیه درون استان‌ها نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی‌های مجلس ندارند، گفت: مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قطعاً می‌تواند منجر به ایجاد عدالت نسبی در حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان‌های کشور و حوزه‌های انتخابیه شود. اگر کلیات این طرح رأی بیاورد، درباره جزئیات آن در صحن مجلس بحث و گفتگو می‌کنیم و اگر ایرادی هم داشته باشد، رفع خواهد شد.