به گزارش گیلان شهر ؛همایش رویکرد فرهنگی طنز گل آقا در ارتقاء سیاسی و اجتماعی جامعه یادمان استاد کیومرث صابری فومنی با حضوروزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  ،استاندار گیلان ،طنز پردازان  ،شاعران ملی و استانی در شهرستان فومن برگزار می گردد..

این برنامه در ساعت ۹:۳۰ جمعه ۲۳ تیر ماه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن در مجتمع فرهنگی هنری سیدالشهداء اداره ارشاد اسلامی فومن برگزار خواهد شد.

ورود برای عموم مردم آزاد می باشد.