بنا به آن چه در این اخبار آمده است، دیوان عدالت اداری مقرره ای را که اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در صورت احراز، تخلف اداری محسوب نموده و قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می دانست، مغایر با قانون و قابل ابطال ندانست.

نکته قابل تامل آنکه در بدو معرفی اسدالله عباسی به عنوان استاندار گیلان، برخی رسانه های خبری از او به عنوان عضو هیات علمی تمام‌وقت دانشگاه پیام نور تهران نام برده بودند. عضویتی که اگر همچنان ادامه دار باشد، باید پرسید آیا رای اخیر هیات عمومی دیوان مبنی بر درستی منع اشتغال همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه ها در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری،  شامل حال استاندار گیلان هم شده و مسببات کناره گیری او را از استانداری گیلان فراهم خواهد نمود؟

ففف