رئیس شورای شهر رشت به وجود بیش از هشت هزار و ۷۰۰ فقره پرونده تخلفات ساختمانی در رشت اشاره کرد و گفت: در رشت بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده تخلفات ساختمانی که در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های بدوی، تجدید نظر، ماده صد و همچنین بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری دارای حکم تخریب یا اعاده به وضع هستند، وجود دارد که به دلایل مختلف شهرداری موفق به اجرای به حکم نشده است.

وی به فرصت باقی مانده به منظور رسیدگی پرونده‌های ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: تمامی شهروندان با توجه به فرصت کم باقی مانده که پایان آذر ماه اخرین فرصت تعیین و تکلیف اینگونه پرونده‌ها می‌باشد، به مناطق شهرداری‌های مربوط مراجعه و به استناد بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درخواست رسیدگی به پرونده خود را داشته و پیگیری نمایند.