در این جلسه نادر حسینی، هادی رمضانی، سید حسین رضویان، مسعود عباس نژاد، مجید عزیزی به عتوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.

در ادامه جلسه رییس شورای شهر رشت، همچنین حکم امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت قرائت شد.

به همین منظور علوی که پیش تر عضو شورای شهر رشت بود، استعفایش در صحن علنی مورد رای گیری قرار گرفت و با ۱۱ رای اعضا با این استعفا موافقت شد.

گفتنی است، حسن کریمی کرنق به عنوان عضو علی البدل وارد شورا خواهد شد.

دیار میرزا