سوء استفاده شرکت های دولتی از ارز دولتی غیرقابل قبول است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

جعفرزاده ایمن آبادی:
سوء استفاده شرکت های دولتی از ارز دولتی غیرقابل قبول است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید در جریان ارائه ارز یارانه ای به شرکت های دولتی بارها هشدار داده ایم اما دولت گوش شنوا ندارد.

جهان
جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع ادلب ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع ادلب

شورای امنیت سازمان ملل امروز (سه شنبه) جلسه خود را برای بررسی اوضاع ادلب سوریه برگزار کرد.