جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع ادلب ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع ادلب

شورای امنیت سازمان ملل امروز (سه شنبه) جلسه خود را برای بررسی اوضاع ادلب سوریه برگزار کرد.

جهان
چیزی یافت نشد !