وی بیان کرد: به همین دلیل باید فردی همچون دکتر نوبخت در مجلس حضور یابد تا بتواند جلوی اینها را بگیرد.
حاجی پور تصریح کرد: متاسفانه به دکتر جعفرزاده اتهام عدم التزام به اسلام زدند و به همین دلیل انتظارات زیاد است و تنها کسی که می تواند این انتظارات را برآورده کند، دکتر نوبخت است.
وی در خاتمه گفت: دکتر نوبخت نه تنها نماینده مردم رشت و گیلان, بلکه نماینده ایران است و به همین دلیل مردم رشت وظیفه سنگینی دارند و باید با رای حداکثری دکتر نوبخت را به مجلس بفرستند.ایده آل خب