پیش از این رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

اکبری تالارپشتی با اشاره به بررسی طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

به گزارش ایرنا، پیش از این طرح ساماندهی صنعت خودرو بر اساس نظر هیات عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع شده بود.