دادستان عمومی و انقلاب رشت با هشدار نسبت به کوتاهی مدیران شرکت شهر صنعتی رشت، این عمل را مصداق ترک فعل دانست و تاکید کرد: در صورت تداوم بی‌تفاوتی نسبت به ترمیم و بهسازی جاده‌ی شهر صنعتی رشت، دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود نموده و با مسئولان و مدیران مرتبط برخورد قانونی و قضایی خواهد کرد.