وی گفت: استاندار گیلان هم روز جمعه در جمع مردم سراوان حاضر و از نزدیک با آن‌ها سخن خواهد گفت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان همچنین دولت سیزدهم را وارث کوتاهی‌های گذشته دانست و افزود: عملکرد جهادی دولت در واکسیناسیون و مدیریت سواحل کشور در این مدت کاملا مشخص است و در خصوص مسئله سراوان نیز جهادی عمل خواهیم کرد.