دکتر سیامک ریماز با اشاره به پیوند کلیه‌های این بیمار در بیمارستان رازی رشت به ۲ بیمار نیازمند، افزود: کبد وی هم برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۲ گیلانی اهدا شده است