علیرضا احمدی روز چهارشنبه در جلسه شورای استان آذربایجان غربی افزود: باید ارتباط و همکاری شوراهای اسلامی با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مقابله جدی با فساد و تخلف افزایش یابد.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین نیازهای حوزه فعالیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، اصلاح قانون انتخابات این حوزه است که باید با جدیت دنبال شود.

رییس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: به طور قطع باید در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تجدید نظر شود که البته موارد مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

احمدی بیان کرد: نظرات شورای عالی استان‌ها نیز در این باره توسط مجلس اخذ شده که امیدواریم در راستای بهبود عملکردی شوراها موثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت کار شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بخش قابل توجهی از منابع روستاها و شهرها در اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیار و شهرداری است که از طریق این شوراها انتخاب می‌شوند، قرار دارد که با توجه به این امر، باید افرادی که وارد می‌شوند از ابعاد مختلف گزینش شوند.