در این شرایط فروش ۴۰ درصد از مبلغ خودرو با شرایط پرداخت ۲۵درصد در ابتدا و همراه آن یک چک ۱۵ درصدی از قیمت خودرو با موعد بازپرداخت ۱ ماهه دریافت خواهد شد. حداکثر سقف دریافت تسهیلات۶۰ درصد مبلغ قیمت خودرو است.

همچنین مدت بازپرداخت اقساط حداکثر ۵ سال بوده که در صورت انتخاب می‌توان باز پرداخت‌های ۱ تا ۵ سال انتخاب شود. موعد تحویل خودروها ۳۰ روز کاری است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به و ب سایت WWW.MVMCO.IR مراجعه کرده و اطلاعات بیشتر را کسب نمایند.