به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ سهمیه استان گیلان می رساند:

* پذیرفته شدگان رشته‌های شغلی «هنرآموز» و «استادکار» جهت اطلاع و ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، به پایگاه اطلاع ‌رسانی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی به نشانی  https://www.sru.ac.ir   مراجعه نمایند.

* پذیرفته شدگان سایر رشته‌های‌ شغلی (دبیر، آموزگار، مراقب سلامت، مشاور و مربی امور تربیتی ‌مدارس) براساس‌کارنامه نهایی صادره ازسامانه همگام جهت اطلاع از ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان‌ به نشانیhttps://cfu.ac.ir  مراجعه نمایند.

*  با توجه به شیوع ویروس کرونا درکشور و جلوگیری از تجمع و رفت و آمد غیرضروری و تسهیل در انجام امور مربوطه،  پذیرفته‌شدگان محترم می توانند جهت دریافت معرفی نامه برای استعلامات اولیه (آزمایشات پزشکی، عدم سوء پیشینه و …) و فرم تعهد محضری مطابق جدول شرح ذیل (براساس جنسیت و حروف الفبا براساس نام خانوادگی) به کارشناسی استخدام اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان یا مناطق سهمیه قبولی خود مراجعه نمایند.

 * معرفی نامه های پذیرفته شدگان ساکن استان های دیگر به صورت ایمیل برای آنان ارسال می گردد و از مراجعه حضوری خودداری نمایند.

ردیف

جنسیت

حروف الفبا

ایام هفته

تاریخ

۱

زن

الف تا خ

یک شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۲

زن

 دال تا غین

دو شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۳

زن

 ف تا ی

سه شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۴

مرد

الف تا جیم

چهار شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۵

مرد

ح تا شین

پنج شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۶

مرد

 صاد تا کاف

شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۷

مرد

میم تا ی

یک شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۱۴