به گزارش گیلان شهر  ؛ رییس شورای اسلامی شهر رشت در یکصد و سی و ششمین جلسه ی علنی شورای شهر رشت ضمن انتقاد از رفتار برخی اعضای شورا و عدم توجه به مسوولیت ذاتی خود در قبال مردم و شهر اظهار داشت : در تصویب لایحه ی بودجه ی ۹۹ شهرداری برخی از اعضای شورا در جلسات شرکت نکرده و در محافل بیرونی و رسانه ها در خصوص این لایحه صحبت می کردند .

وی افزود : هر عضو شورا اگر حرفی برای گفتن دارد باید در داخل جلسه و شورا صحبت و نظر خود را عنوان کند ،اگر ادعا دارید که باید دوستانه و رفاقتی با هم کار کنیم پس باید پا به میدان بگذارید.

حاجی پور با انتقاد شدید  از یکی از اعضای شورا تاکید کرد : به عنوان رییس شورا همواره در پای کار حاضر بوده ام و تلاش من این بوده که مشکلات مردم را رفع نمایم و در این جهت همکاران به بنده کمک کرده اند

حاجی پور خطاب به” علوی ” اظهار داشت : به دنبال همگرایی با شورا باشید  و از دیدگاه مثبت به فعالیت ها و مسوولیت های ما در شورا نگاه کنید! هوش و توانایی خود را در جهت ترقی خود و شهرتان بکار ببرید.

حاجی پور با اشاره به وضعیت شهرداری در پایان سال ۹۸ و اوج شیوع ویروس کرونا در آن زمان گفت : تمام تلاش ما این بود که در پایان سال بتوانیم بخشی از معوقات و حقوق و دستمزدها را پرداخت کنیم و در این زمینه سعی شد که مطالبات شهرداری اخذ و در بخش های دیگر پرداخت شود و از ده میلیارد تومان وامی که اخذ شده بود هزینه نشد و اکنون می توانیم این پول را صرف بخش های عمرانی کنیم.

وی ادامه داد : تقصیرها و کاستی ها را به گردن دولت نیاندازیم .به دنبال پیگیری کارهای بر زمین مانده ی مهم این شهر و کارشکنی های مربوط به قرارگاه خاتم هستم .

حاجی پور اذعان داشت : اعضای جوان شورا باید در کنار پیشکسوتان این جمع باشند و حمایت و کمک کنند ،در جای نصحیت گری قرار ندارم اما توصیه ی من به برخی اعضا این است که اتحاد این جمع را حفظ کنند تا بتوانیم در کنار یکدیگر بر مشکلات شهر رشت فایق آییم.