کحالی که سابقه شهرداری در شهرهای لنگرود، لاهیجان و چند شهر دیگر گیلان را نیز در کارنامه دارد در این استعفا از داشتن شرایط بازنشستگی خود نیز خبر داده است.

سعید صفاتی عضو شورای شهر رامسر با تائید این خبر اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر،‌ مصطفی گلجاری مقدم معاون شهرداری رامسر تا انتخاب شهردار جدید به عنوان سرپرست این شهرداری انتخاب شده است.

گفته می شود که شورای شهر رامسر ۵ گزینه را برای انتخاب شهردار مد نظر دارد که در روزهای آتی یک گزینه به استانداری معرفی خواهد شد.