در این احکام سید مجتبی خدمت بین دانا به عنوان سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت، اسماعیل چراغی سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت، مسعود آرستن به عنوان سرپرست جدید اداره حسابرسی شهرداری رشت و مونا شفیع نژاد به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت منصوب شدند.

شهردار رشت در احکام‌ جداگانه خود خطاب به این مدیران اعلام کرد: با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند خود به سمت های یاد شده منصوب می شوید و امید است با اتکال به خداوند یکتا و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و همچنین با بهره گیری از کلیه ظرفیتهای موجود، در خصوص پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب موفق و پیروز باشید.

این احکام روز شنبه شانزدهم فروردین‌ ماه ۱۳۹۹ به امضای دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت رسیده و به نامبردگان ابلاغ گردیده است