ناصر حاج محمدی گفت: امروز، اقتصاد شهری به فروش املاک، صدور پروانه و دریافت عوارض ناچیز نوسازی از شهروندان وابسته است.

وی با بیان اینکه شهرداری نمی تواند مانند دستگاه های خدمت رسانی همچون ادارات آب، برق و گاز، در مقاطعی، خدمت رسانی به شهروندان را قطع کند افزود: باید از طریق جی آی اس به شناسایی شهروندانی که در پرداخت عوارض خوش حساب و بد حساب هستند پرداخت.

شهردار رشت بر لزوم طراحی پروتکل دریافت و پرداخت عوارض، با همکاری شورای شهر تا‌کید و خاطر نشان کرد: این مهم می تواند با تعامل سایر دستگاه های خدمت رسان عملیاتی شود.

 

حاج محمدی گفت: حوزه درآمدی شهرداری باید بر نکات درآمد زایی و سیاست های مربوط به آن اندیشه کند.

شهردار رشت افزود: عدالت اجتماعی ایجاب می کند که شهروندان نیز نسبت به وظیفه اجتماعی خود اقدام کنند.

وی همچنین خواستار پرداخت مبلغ عادلانه بابت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها شود.

در این جلسه، فرهام زاهد نائب رییس شورای شهر رشت و جمعی از معاونان شهردار و شهرداران مناطق نیز حضور داشتند.