براین اساس دکتر سید حجت مهدوی سعیدی از مدیران سابق فرهنگی استان گیلان از سوی مدیرعامل سازمان به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی،گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد و مجید فاتحی که پیش از این در این سمت مشغول به خدمت بود به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیرکل حوزه ریاست سازمان انتخاب شد.

از سوی دیگر  افشین عزیزی به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر مجتمع بندری کاسپین منصوب شد و از خدمات مهندس سید مهدی کسایی مدیر پیشین این مجتمع بندری نیز قدردانی به عمل آمد.

گفتنی است سید حجت مهدوی سعیدی پیش از این مشاور فرهنگی معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته توسعه و فرهنگ  سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری، رئیس واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان بوده است.

A

C

B