نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه متاسفانه مراجعات مردمی خلاف آنچه که قرار بود اتفاق بیفتد را نشان می دهد، اظهار کرد: مجلس قطعا پیگیر این مسئله خواهد بود و اجازه قطع یارانه هیچ مستمند، بی بضاعت و واجد شرایطی را نخواهد داد.

وی ادامه داد: البته دولت هم به دنبال قطع یارانه این اقشار نیست زیرا قانون این اجازه را به دولت نمی دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: اگر اشتباهی صورت گرفت، دولت باید مابه التفاوت یارانه را پرداخت کند و اینگونه نباشد اگر پروسه بررسی اعتراض به قطع یارانه تا دوماه طول بکشد و بعد از آن پرداخت صورت گیرد، بلکه باید ماه‎هایی را که قطع شده بود را نیز دولت پرداخت کند.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه مردم دغدغه نداشته باشند زیرا عدم واریز یارانه به معنای قطع یارانه نیست، افزود: فعلا در مورد اینکه قطعا یارانه آنها قطع شده است، عجله نکنند چون دولت در پرداخت یارانه همانند پرداخت حقوق با مشکلاتی روبرو است و ممکن است تا چند روز یارانه بخشی از مردم واریز شود.

وی ادامه داد: اگر بعد از چند روز واریز انجام نشد، پیگیری لازم را انجام دهند.

نماینده مردم رشت در محلس شورای اسلامی به دیارمیرزا گفت: پیامکها و مراجعاتی که به ما می شود متاسفانه بیشتر از سوی بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و بی سرپرست، کمیته امدادی و بهزیستی است که این نشان می دهد، دولت اطلاعات درستی ندارد یا با اطلاعات غلط دست به چنین کاری زده است.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه دولت فرصت کافی برای جمع آوری اطلاعات را داشته است، افزود: یکی از وزرا چند سال پیش در مجلس عنوان کرده بود که اطلاعات ۱۰ میلیون نفر را برای قطع یارانه در دست داریم اما الان می‌بینیم که در اطلاعات ۸۰۰ هزار نفر مانده اند.

نماینده رشت با بیان اینکه با رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره وضعیت فعلی صحبت کرده ام، تصریح کرد: ایشان هم معتقد هستند که امکان دارد خطایی صورت گرفته باشد و قطعا ناقص را برطرف خواهیم کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا