در پاسخ به لجن پراکنی افرادی که پشت نقاب رشتوندی پنهان شده اند موارد ذیل را  تاکید کرد؛
۱- شهروندان رشت را به دو بخش بومی و غیر بومی تقسیم کردن چیزی جز نگاه فاشیستی و نژادپرستانه هیتلری نیست و در نهایت محکوم به فناست!
۲- در ده سال آینده با مهاجرت چند میلیونی مردم از فلات مرکزی به گیلان چیزی از این آریستوکراسی باقی نخواهد ماند!
۳- هیکل فربه کردن و از نگاه انسانی صحبت کردن و در عین حال رفتار غیرانسانی داشتن چیزی جز رسوایی برای انسان نخواهد داشت!
۴- بی گمان فردی که در هیچ انتخابی در شورای قبلی طرفدار نخبگان نبود و تحصیلات مجازی دارد و دکتری “نداشته” او نیز نامشخص است را نمیتوان نخبه نامید! نخبگی تعریف دارد مدعیان توخالی رشتوندی!
۵- فحاشی های شما در پاسخ عجولانه نشان از منطق نداشته تان است و بی گمان تنها چیزی که در رزومه تان است این است که متولد فلان خیابان رشت هستید! رشت هرگز به شما نمی بالد! رشت به شهروندانی می بالد که برای توسعه آن دل میسوزانند نه برای پر کردن جیبشان!
۶- اگر معیار تولد در فلان خیابان رشت است به تعریف شما مجید سمیعی نیز متولد تهران است! آیا میتوانید به او افتخار کنید؟! اصولا شما پخمگان “خود نخبه خوان” چیزی برای افتخار ندارید!
۷- لندن شهرداری پاکستانی الاصل دارد و آمریکا نیز رئیس جمهوری آفریقایی الاصل داشت که الحق و الانصاف از این دیوانه گاو چران با شخصیت تر بود! اما شما هم ظاهرا از گاوچرانان و سورچرانان بدتان نمی آید!
۸- چهار سال است شهر رشت را به گروگان گرفته اید! شورا باید آرزو میکرد که چون منی را به همراه داشت تا اجازه ندهم در یکسال ۵ شهردار انتخاب کنید!
۹- آخر کجای دنیا رسم است که ۶ نفر یک شهردار را انتخاب نموده و آن ۵ نفر برای رد صلاحیت منتخب شورا از هیچ کوششی فروگذار نکنند!
۱۰- کدام حلبی آبادی را میشناسید که ۵ نفر برای رد صلاحیت منتخب آن ۶ نفر وکیل بگیرند!!؟-
۱۱- مرا از چه میترسانید! چه سیه رویی بدتر از اینکه به آبروی همدیگر رحم نمیکنید و برای اخذ یک عکس خانوادگی تا اردبیل میرانید؟
۱۲- من هرگز به اینکه با امثال شماها در یک شهر زندگی میکنم افتخار نمیکنم بلکه برای شهری که شماها خود را شهروند آن میخوانید متاسفم!
۱۳- من خطیبانی هستم و افتخار میکنم با شما در یک کوچه متولد نشده ام تا ننگ همدمی با شماها و امثال شماها را به جان نخرم!

خداوند شماها را هدایت کند!

پایگاه اطلاع رسانی خطیب خبر ./