گیلان شهر: کانال تلگرامی شهرما نوشت:  طرف دعوای سپیده رشنو که در درگیری اتوبوس بی آر تی مورد حمایت نهادهای دولتی قرار گرفت در موسسه همشهری تحت آموزش تدوین قرار گرفته تا در حوزه ساخت و تدوین فیلم خبری در بخش آنلاین فعالیت کند.

جذب رایحه ربیعی پس از فراخوان مهدی مهدیان در استوری اینستاگرامش برای جذب نیرو در موسسه همشهری بود.