امیر حسن زاد

متن حکم مدیر کل جدید ثبت احوال استان گیلان بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم
نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مدیرکل ثبت احوال استان گیلان” منصوب می گردید.
انتظار دارد با سرلوحه قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در راستای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی سازمان ضمن بهره‌گیری از منابع و توان سازمانی، فناوریهای نوین و مشارکت بین بخشی زمینه تحقق اهداف سازمان را فراهم نموده و در جهت ثبت رویدادهای حیاتی در مهلت قانونی، افزایش ضریب ایمنی اسناد هویتی، بازنگری در فرایندهای مورد عمل به منظور بهبود مستمرآنها و مکانیزه نمودن فرایندها، اهتمام به توسعه دولت الکترونیک با استفاده از فناوری‌های نوین و ارائه خدمات الکترونیک به متقاضیان ، ایجاد تمهیدات لازم به منظور پیاده سازی قابلیتهای کارت هوشمند ملی، توجه به امورمعیشتی کارکنان و ارتباط مطلوب با آنان، تلاش در جهت ارتقاء جایگاه سازمانی درجامعه، اطلاع رسانی موثر و کارآمد به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و انجام سایر وظایف و مسئولیت‌های محوله به طورجدی تلاش وکوشش نمایید.
اهتمام به عدالت محوری، انقلابی‌گری، مردم داری، پاک دستی و فساد ستیزی، قانون مداری و توجه به ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع مورد تاکید است.
توفیقات شما را در انجام وظایف و مسئولیت های محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی در ظلّ توجهات حضرت ولیعصر(عج) از خداوند سبحان جل و اعلی مسئلت می‌نمایم.