کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت: علیرضا تاج‌شهرستانی، مجید عزیزی، حسن کریمی‌کرنق، مهدی نوری‌هریس، سید حسین رضویان.

کمیسیون برنامه‌وبودجه و حقوقی: سید شمس شفیعی، علیرضا تاج‌شهرستانی، هادی رمضانی ،مجید عزیزی و حسن کریمی‌کرنق.

کمیسیون عمران: سید حسین رضویان، رضا عاشری، مسعود عباس‌نژاد، مهدی نوری‌هریس و محمدحسین واثق کارگرنیا.

کمیسیون فرهنگی اجتماعی: علیرضا تاج‌شهرستانی، نادر حسینی، سید شمس شفیعی، هادی رمضانی و حسن کریمی‌کرنق.

کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک: نادر حسینی، سید شمس شفیعی، رضا عاشری، مسعود عباس نژاد و مهدی نوری‌هریس.

کمیسیون توسعه پایدار: هادی رمضانی، نادر حسینی، سید حسین رضویان، مسعود عباس‌نژاد و محمدحسین واثق کارگرنیا.

کمیسیون بدوی نظام وظیفه: مجید عزیزی به عنوان عضو اصلی و نادر حسینی به عنوان عضو علی‌البدل‌.

عضو ناظر در سازمان حمل و نقل و بار شهرداری رشت: مسعود عباس‌نژاد.

عضو ناظر صورادر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری رشت: مجید عزیزی.

عضو ناظر شورا در سازمان آرامستان شهرداری محمدحسین واثق کارگرنیا.

عضو ناظر شورا در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری رشت: نادر حسینی.

عضو ناظر بر عملکرد سازمان پسماند شهرداری رشت: سید شمس شفیعی.

عضو ناظر در سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت: سید حسین رضویان.

عضو ناظر بر عملکرد سازمان آتش نشانی شهرداری رشت: هادی رمضانی.

عضو ناظر شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت: حسن کریمی کرنق.

عضو ناظر شورا بر عملکرد سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت: مهدی نوری هریس.

عضو ناظر بر عملکرد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت: علیرضا تاج‌شهرستانی.

سید شمس شفیعی، مهدی نوری‌هریس، رضا عاشری، مسعود عباس‌نژاد، حسن کریمی‌کرنق، علیرضا تاج‌شهرستانی و هادی رمضانی اعلام کاندیداتوری کردند و در نهایت با رای موافق اعضای شورا، مسعود عباس‌نژاد، سید شمس شفیعی، حسن کریمی، علیرضا تاج شهرستانی و مهدی نوری هریس برای عضویت در کمیسیون ماده صد شهرداری رشت انتخاب شدند.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رشت: نادر حسینی و سید حسین رضویان.

کمیسیون بند بیست: حسن کریمی‌کرنق، مهدی نوری‌هریس و مسعود عباس‌نژاد.

کمیسیون ماده هفت: سید حسین رضویان.

کمیسیون نوسازی و عمران شهری: مهدی نوری هریس

کمیته انضباطی سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری رشت: مسعود عباس نژاد.

بخش نظارت بر درآمد و هزینه: سید شمس شفیعی.

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های شهرداری: نادر حسینی.

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا: مجید عزیزی.

نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در شهرداری و سازمان‌های تابعه: هادی رمضانی.

هیات حل اختلافات ناشی از معاملات موضوع ماده ۳۸: مهدی نوری‌هریس.

نماینده شورا در کمیته تبدیل بدهی و تهاتر: سید حسین رضویان.

کارگروه ستاد بحران شهرداری رشت: هادی رمضانی.

نماینده شورا در امور تقویم املاک ماده ۶۴: رضا عاشری.

ناظر در ستاد توسعه گردشگری: مجید عزیزی.