حمزه عشوری، فرزند شهید حسین عشوری است و به عنوان کارمند رسمی محیط زیست گیلان، در سوابق خود مامور اجرایی محیط زیست، ریاست حفاظت محیط زیست شهرستان‌های صومعه سرا و رشت و همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی محیط زیست گیلان را برعهده داشت.

همچنین در این مراسم از زحمات دکتر رضا زمانی که پیش از این سرپرستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان را برعهده داشت، تقدیر شد.