وی با بیان اینکه یکی از شرایط، التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است، گفت: این شرط نیز مانند سایر ویژگی‌ها مثل سن و مدرک تحصیلی باید احراز شود و نمایندگانی که با وجود تاکید دوباره مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت در عزل و نصب‌ها، بازهم در انتصابات دخالت و افراد ناشایست را معرفی می‌کنند و اصرار به انتصاب آن‌ها دارند یا بدتر اینکه اصرار می‌کنند و تهدید می‌کنند که فرد ناشایستی را در مسؤولیتی بگمارد و یا از انتصاب افراد شایسته جلوگیری و مخالفت می‌کند یا کسی که موضع و سخنانش نقطه مقابل مواضع و سیاست‌های ترسیم شده توسط ولی فقیه است، اینگونه افراد التزام عملی به ولایت فقیه ندارند.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان گیلان با اشاره به اینکه در برخی از شهرستان‌ها گزارشاتی مبنی بر اینکه نماینده مجلس افرادی را به عنوان نماینده خود در ادارات معرفی و حتی حکم صادر و متاسفانه تاکید هم می‌کند که دستگاه‌های اجرایی باید با او همکاری و هماهنگی کنند، تصریح کرد: متاسفانه می‌شنویم برخی از این افراد رفتارها و برخوردهای مغرورانه و حتی بی‌ادبانه و هتاکانه با بعضی مسؤولین اجرایی دارند که لازم است تذکر داده شود که اولاً کسوت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض نیست، ثانیاً کسانی که به هرنحوی منتصب به نمایندگان هستند اجازه دخالت در امور اجرایی دستگاه‌ها را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید نسبت به اطرافیان خود در دفاتر مراقبت بیشتری کرده و بدانند این رفتارها به حساب آن‌ها منظور می‌شود، افزود: لازم است نسبت به اینگونه موارد برای رفع هرگونه شائبه‌ای، موضع جدی اتخاذ نموده و اعلام برائت کنند، البته مسؤولین اجرایی در صیانت و حفظ کرامت جایگاه شغلی خود نقش و وظیفه اصلی را دارند.