لازم به ذکر است که قرارداد مریم ایراندوست با فدراسیون فوتبال در اسفند سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده بود و این مربی با توجه به مشکلات این فدراسیون بدون عقد قرارداد هدایت تیم ملی فوتبال زنان را بر عهده داشت.

در این پست اینستاگرامی آمده است:

از تمام عزیزانی که در یکسال گذشته کنار من بودند و همواره مرا حمایت کردند سپاسگزارم

خوشحالم فوتبال زنان هواداران میلیونی خود را پیدا کرد و از این به بعد مریم ایراندوست های زیادی هستند که سکوت نمیکنند.

با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات پیش رو

فعلا مجبورم خداحافظی کنم و بخاطر موفقیت دختران ایران سکوت !

اما در آینده حرفهای زیادی برای گفتن دارم!

***

ایراندوست پس از انتشار این پست اما به دلایلی یک پیوست هم بعد از تحریر برای آن در نظر گرفت و نوشت:

دوستان این متن خداحافظی من از بازیکنانم و هواداران هست در واقع من از تیم ملی خداحافظی نکردم و دیروز هم فدراسیون بودم برای رتق و فتق امور اما گویا امروز اینطور صلاح دانستند که من نباشم!