عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه اعضای شورا جرات ایستادگی در برابر اقدامات بدون هماهنگی راهور را دارند، اظهار کرد: پلیس راهور اجازه نمی دهد عملیات آسفالت در ساعات شب انجام شود و از این بابت به پلیس راهور گیلان هشدار می دهم.

عضو شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه راهور گیلان باید با مرکز کنترل ترافیک هماهنگ باشد، افزود: چطور پلیس راهور بدون هماهنگی یک بریدگی را می بندد یا زمان چراغ قرمز را کم و زیاد می کند.

عباس نژاد با انتقاد از  علوی شهردار رشت، گفت: ساعت ها با مدیر کنترل ترافیک جلسه گذاشتیم و ایشان در کمتر از نیم ساعت این مدیر را تغییر دادند. شورا و شهرداری باید در کنار هم باشند.

وی با تاکید به اینکه به شهردار رشت بابت بی توجهی نسبت به برخی از مباحث تذکر می دهم، بیان کرد: تالاب عینک رشت به شعار انتخاباتی در رشت تبدیل شده است و شهردار رشت پاسخ دهد از روزی که به عنوان شهردار انتخاب شده است تا کنون چند جلسه برای این موضوع برگزار کرده است.

عباس نژاد در بخش دیگری از نطق خود با ابراز تاسف از کاهش حقوق کارکنان شهرداری رشت، اعلام کرد: شورا ۱۲۵ ساعت اضافه کاری را مصوب کرد اما شهردار در پرداخت ها سلیقه ای عمل می کند و ناراضایتی هر روز بیشتر می شود، بنابراین این مسئله را به عنوان طرح سوال یک نفره ارائه میدهم.

وی با اشاره به اینکه تا الان فعالیت شورای ششم مردود بوده است، گفت: هنوز نتوانستیم یک متر فضا برای شهروندان اضافه کنیم.

عباس نژاد افرود: هنوز یک سرویس بهداشتی نساختیم و برای ۱۴۰۱ یک برنامه نداریم، .از نظر من شهردار به عمد روزهای برگزاری حلسه شورا را به تهران می رود.

خلاصه 👇

♦️ساعت ها با مدیر کنترل ترافیک جلسه گذاشتیم و ایشان در کمتر از نیم ساعت این مدیر را تغییر دادند. شورا و شهرداری باید در کنار هم باشند.

♦️ به شهردار رشت بابت بی توجهی نسبت به برخی از مباحث تذکر می دهم.

♦️ تالاب عینک رشت به شعار انتخاباتی در رشت تبدیل شده است و شهردار رشت پاسخ دهد از روزی که به عنوان شهردار انتخاب شده است تا کنون چند جلسه برای این موضوع برگزار کرده است.

♦️ از کاهش حقوق کارکنان شهرداری رشت، متاسفم.

♦️ شورا ۱۲۵ ساعت اضافه کاری را مصوب کرد اما شهردار در پرداخت ها سلیقه ای عمل می کند و ناراضایتی هر روز بیشتر می شود، بنابراین این مسئله را به عنوان طرح سوال یک نفره ارائه میدهم.

👈از نظر من شهردار به عمد روزهای برگزاری جلسه شورا را به تهران می رود.