به گزارش گیلان شهر ، پسری ۲۰ ساله که در شهر ری دست به جنایتی هولناک زده و با کشتن مردی ۴۰ ساله اعضای بدن او را مثله کرده بود، دستگیر شد.