گفتنی است محمد رفیعی از روسای موفق هیات‌های استانی بسکتبال در کشور می‌باشد که سبب احیای و ارتقای جایگاه ورزش بسکتبال در استان گیلان شده است و وی همچنین عضو کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی کمیته ملی المپیک  نیز می باشد.
در از بخشی حکم جواد داوری رییس فدراسیون بسکتبال آمده است : نظر به شایستگی، تعهد و امانتداری جنابعالی، بدینوسیله بعنوان مشاور حقوقی و امور قراردادهای فدراسیون بسکتبال منصوب میگردید. امید است با اتکال به ذات یکتای احدیت در کلیه امور محوله موفق و موید باشید.