*نگین زندی در دقیقه ۴ اولین گل ایران را به ثمر رساند.

*دقیقه ۷ بازیکن تیم تاجیکستان با خطا بر روی نگین زندی با کارت قرمز داور مواجه و اخراج شد.

*فاطمه پسنده در دقیقه ۲۴ به دلیل خطا بر روی بازیکن تاجیکستان با کارت قرمز مستقیم مواجه شد.

*سارا دیدار در دقیقه ۲۵ دومین گل ایران را وراد دروازه تاجیکستان کرد.

*سومین گل ایران توسط نگین زندی در دقیقه۳۴ با پاس گل مریم سلیمانپور وارد دروازه تاجیک‌ها شد.

*چهارمین گل ایران در دقیقه ۴۵ توسط هستی فروزنده و با شوت مستقیم وی از پشت محوطه پشت ۱۸ وارد دروازه تاجیکستان شد.

*پنجمین گل ایران از روی نقطه پنالتی توسط زهرا معصومی در دقیقه ۵۴ زده شد.

*محدثه ذولفی بجای مریم سلیمانپور در دقیقه ۶۰ بازی وارد زمین شد.

*زهرا معصومی ششمین گل خود را با پاس محدثه ذولفی در دقیقه ۶۴ وارد دروازه حریف کرد.

*نگین زندی در دقیقه ۷۱ هفتمین گل ایران را به ثمر رساند.

*هشتمین گل ایران را نگین زندی در دقیقه ۷۳ وارد دروازه تاجیک‌ها کرد.

*کیمیا کافی بجای نگین زندی در دقیقه ۷۴ کیمیا عباس زاده بجای فاطمه سرورزاده وارد بازی شدند.

*نهمین گل ایران را زهرا معصومی به ثمر رساند.