گفتنی است پیش از این فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان بود.