محمدحسین واثق کارگرنیا رییس شورای شهر رشت در ابتدای جلسه به اعتراض صورت گرفته در مورد استیضاح شهردار رشت اشاره کرد و گفت: جلسه امروز برابر مصوبه با دستور استیضاح شهردار بود.

وی افزود: مصوبه استیضاح به کمیسیون هیات تطبیق مصوبات شورای شهرستان رشت ارسال شد اما این مصوبه ابطال نشده بلکه اشکال شکلی به آن وارد آمده است.

واثق کارگرنیا یادآور شد: براساس این نامه، تذکراتی که به شهردار داده شده بود باید مستندات آن به صورت کتبی به کمیته تطبیق مصوبات شورا مستقر در فرمانداری رشت ارسال شود.

وی افزود: در این مدت عمر شورایی طرح سوال ها و استیضاح به همین روش بود و هیچ گاه چنین روالی نبود که مستندات به فرمانداری ارسال شود اما با همه این مسایل به این نظر احترام می کنیم و جلسه استیضاح را لغو می کنیم.

رئیس شورای شهر رشت گفت: از شهردار نیز خواستیم که در صحن نباشد و جلسه امروز نیز به بررسی ابهامات کمیته تطبیق مصوبات در مورد مصوبه استیضاح پرداخته خواهد شد.

لازم بذکر است که به غیر از رضا عاشری، مجید عزیزی و رضویان، دیگر اعضای شورا تاکید بر برکناری شهردار دارند.