وی با اشاره به ویژگی‌های شهید اقبالی، افزود: شهید اقبالی از هوش سرشاری برخوردار بود و سریع به جایگاه استاد خلبانی رسید.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه شهید اقبالی با اقدامات خود روزگار صدام را سیاه کرده بود، گفت: این شهید بزرگوار با عملیات‌ها و اقدامات پروازی موفق خواب را از چشمان رژیم بعثی گرفته بود، تا جایی که صدام دستور داد پیکرش را به دو نیم تقسیم کنند.

سردار عبدالهی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به جایگاه ارزشمند شهید اقبالی و شهدای والا مقام دیگر، تصریح کرد: شهید اقبالی با رشادت‌هایی که از خود به نمایش گذاشت افتخاری برای شهرستان رودبار و استان گیلان شد.