وی به موضوعاتی که در این ارتباط بیشتر از سوی شهروندان مورد تاکید بود اشاره کرد و گفت: مباحثی از جمله آسفالت، رفع مشکل روشنایی معابر، ترافیک، حضور معتادین در بالای پل های عابر پیاده، آبگرفتگی معابر و غیره از جمله مواردی بودند که در این سامانه توسط شهروندان مطرح و رفع آن مطالبه شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه مواردی خارج از اختیارات شورا و شهرداری نیز در این ارتباط مطرح شد، تصریح کرد: موارد این چنینی را نیز به اطلاع دستگاه های مربوطه خواهیم رساند تا با پیگیری و رفع آن، گره ای از مشکلات مردمان فهیم این شهر باز شود.

کارگرنیا با تاکید به اینکه پیگیری رفع مشکلات نیز توسط سامانه ۱۳۷ اجرایی شود افزود: گستردگی پیگیری مباحث توسط سامانه ۱۳۷ باید افزایش پیدا کند و انتظار دارم پس از این، پیگیری نتیجه مشکل ثبت شده در این سامانه نیز انجام و به اطلاع شورا رسانده شود تا از این طریق اعتماد شهروندان نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه شورای ششم رشت برای بررسی و رفع مشکلات شهروندان همواره آماده و پاسخگو است گفت: درب اتاق بنده به منظور شنیدن مشکلات و رفع دغدغه های شهروندان عزیز رشت همواره به رویشان باز است و امیدوارم با خدمت صادقانه، رشت را به جایگاه واقعی اش برسانیم