وی با اشاره به اینکه اراده ای از سوی ادارات و نهاد های متولی در برخورد قاطع قانونی با متخلفان و آلوده کنندگان محیط زیست وجود ندارد تصریح کرد: برای واحد های تولیدی که فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند نباید مجوز فعالیت صادر شود.

دادستان مرکز استان با تاکید بر اینکه سلامت مردم در گرو اقدامات به موقع مسئولان در حوزه محیط زیست می باشد افزود: سازمان محیط زیست موظف است طی ابلاغی به واحد­های صنعتی بازه زمانی برای آنان تعریف کرده تا در راستای احداث سیستم تصفیه اقدام نمایند و در صورت تخلف، آنان را به دستگاه قضایی معرفی نماید.