بهراد ذاکری خواستار پاسخگویی شهردار رشت به ۷ سوال خود شده و اسماعیل حاجی پور نیز که چندی پیش درگیری لفظی او با احمدی در صحن شورا خبرساز شده بود اینبار به صورت مکتوب ۱۰ سوال را از شهردار رشت مطرح کرده است.

گفتنی است، شهرداری رشت در دوره شورای پنجم با تصمیمات تامل برانگیز اعضای شورا از بی ثباتی مدیریتی رنج برده و آنها دوره ۴ ساله مسئولیتی خود را صرف انتخاب چندین شهردار و سرپرست کرده اند تا در این زمینه رکورد جدیدی از خود بر جای بگذارند.