دراین خصوص نظر کیوان محمدی دبیرحزب اعتدال و توسعه ی گیلان را جویا شدیم ، ایشان گفت :

مهندس صوفی ازچهره های مبرز گیلان درسطح ملی ست ،من افتخار همکاری با ایشان را در دوره ی استانداریشان داشتم،مهندس صوفی برای استان زحمات زیادی کشیدند، پس باید همواره قدردان زحماتشان باشیم.ولی در خصوص موضع انتخاباتی اخیرشان باید قدری تامل کرد. در ابتدا باید عرض کنم که حزب اعتدال و توسعه علیرغم ارزیابیهای فراوان هنوزبه موضع قطعی نرسیده ومطمئنا درموقع مناسب توسط مسئولان ارشد حزب اعلام نظر خواهدشد.من صرفا از موضع شخصی وبر اساس بیش از بیست سال اموزه های اعتدالی میتوانم بگویم که،درهرشرایطی درانتخابات حضور خواهیم داشت ودر برگزاری هرچه باشکوهتر ان تلاش خواهیم کرد،دروهله دوم درهر انتخابا ت بیش از منافع حزبی وجبهه ای برمبناومحور منافع وامنیت ملی وصلاح کشور وملت عمل خواهیم کرد،اصلح چه از عقلای اصلاح طلبان یا اصولگرایان باشد فرقی نخواهد داشت. البته نا گفته پیداست که در شرایط مساوی اعضای حزب اعتدال و توسعه واعتدال گرایان ومیانه روها در اولویت هستند.

امادرخصوص نظر جناب آقای صوفی باید عرض کنم که تاریخ تقریبا بیست سال اخیر نظر ایشان را تائید نمی کند،درانتخابات سال ۱۳۸۴ایشان ودوستان وهمفکرانشان با حزب اعتدال و توسعه ومیانه روها همراه نشدند و نتیجه آن شد که دیدیم والبته بعد ازیک دهه عده زیادی از دوستان اصلاح طلب صادقانه و متواضعانه اشتباه خود را پذیرفتند .در سال ۱۳۹۲ باتجربه از ۸۴،دراخرین لحظات اشتباه خود را تکرارنکردند وبا پیوستن به مردم و رأی به کاندیدای حزب اعتدال و توسعه درپیروزی دکتر روحانی نقش موثری داشتند.خدا را چه دیدید !شاید بار دیگر کاندیدای اعتدالیون ازجانب قاطبه اصلاح طلبان وملت مورد توجه قرار گیرد،مهندس صوفی که نماینده ی همه اصلاح طلبان نیستند!درهرحال باید بپذیریم که میدان سیاست درایران سیال تر وپیچیده تر از ان است که بتوان پیشاپیش با قطعیت در ارتباط با آن نسخه پیچید .ولی به نظر میرسد که اصلاح طلبان ،اصول گرایان واعتدالیون هرقدر متحدتر ومنسجم تر باشند احتمال پیروزی بر افراط گرایی بیشتر است.نباید با مواضعی که موجب تفرقه وچند دستگی میشود احتمال پیروزی عقلانیت رادر مقابل افراط کاهش دهیم ومردم خسته از افراط و تفریط را نا امید کنیم.

بیش ازچهل سال از عمر انقلاب می گذردامروزباید به ان درجه ازتجربه وفهم ازدانش سیاسی رسیده باشیم که جبهه مقابل مااصلاح طلبان،اصول گرایان یا اعتدالیون ومیانه روها نیستند، بلکه افراطی گری،جمود وتنگ نظری مهمترین تهدید برای کشور،ملت ،نظام وانقلاب است.