بر پایه این حکم محمد محبتی صف‌سری به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری منصوب شد.

شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این سرپرست جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صلاح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت‌های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.

محمد محبتی صف‌سری پیش از این مدیر پروژه قطار شهری شهرداری رشتبوده است.

شایان ذکر است که محمد نوری هریس که از او به عنوان یکی از کاندیدهای انتخابات شورای شهر نام می برند نیز طی حکمی از سوی شهردار به عنوان مشاور عالی شهردار رشت در امور اجرایی منصوب شده است.