متخلفین حوزه سلامت
برخورد قانونی با متخلفین حوزه سلامت در گیلان 03 سپتامبر 2019
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاکید کرد:

برخورد قانونی با متخلفین حوزه سلامت در گیلان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفین حوزه سلامت، تصریح کرد: مقوله پیشگیری در همه زمینه ها از اهمیت بالایی برخوردار است و توجه به این امر در حوزه بهداشت و درمان نیز بسیار حایز اهمیت است.