شهرستان شفت
۵۰ درصد مردم شهرستان شفت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند 08 اکتبر 2019
استاندار گیلان

۵۰ درصد مردم شهرستان شفت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند

استاندار گیلان گفت: حدود ۵۰ درصد از مردم شهرستان شفت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که این آمار تاسف‌آور بوده و حل آن نیازمند استفاده از تسهیلات مختلف است.