تعامل با شوراى شهر بعنوان یک نهاد بالادستى و تعامل کنشگرانه با دیگر دستگاه هاى اجرایى و حاکمیتى جزو الزامات منطقى مدیریت شهردارى است ۰۶ آبان ۱۳۹۷

مصاحبه با حامد عبدالهی
تعامل با شوراى شهر بعنوان یک نهاد بالادستى و تعامل کنشگرانه با دیگر دستگاه هاى اجرایى و حاکمیتى جزو الزامات منطقى مدیریت شهردارى است

گیلان شهر : مصاحبه با حامد عبدالهی عضو شورای شهر و گزینه تصدی شهرداری رشت را میخوانید: سول اول: آقای عبدالهی به نقل از کارشناسان و صاحب نظران و نظر اکثریت اعضای شورا جنابعالی بیشترین شانس را جهت تصدی شهرداری رشت دارید ، اگر بتوانید با رای اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر رشت سکان شهرداری را بدست […]

یادداشت
سردار همیشه سردار ۱۴ مهر ۱۳۹۷
یاداشت اختصاصی گیلان شهر

سردار همیشه سردار

یاداشت اختصاصی گیلان شهر :همواره در تمامی‌ دوران تاریخ، مردانی باصلابت و ناب وجود دارند که همیشه در تمامی عرصه ها غیرت و‌ مردانگی به خرج‌ داده و عمر و‌ زندگی خویش را در راه حفظ امنیت و آرامش این مرز و بوم و ناموس میهن خویش فدا کرده اند. شاید این روز ها جنگ […]