بانک‌های استان برنامه‌ریزی جدی را برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ انجام دهند ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

استاندار گیلان جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال و سرمایه گذاری استان مطرح کرد:
بانک‌های استان برنامه‌ریزی جدی را برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ انجام دهند

استاندار گیلان گفت: باید از ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه سال 98 در جهت رونق تولید و اشتغال استان استفاده کنیم.

واگذاری‌ سواحل به سرمایه‌گذاران تنها از طریق فراخوان و با اولویت افراد بومی ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

استاندار گیلان در جلسه تدوین شیوه نامه ساماندهی سواحل و احداث شناگاه‌ها:
واگذاری‌ سواحل به سرمایه‌گذاران تنها از طریق فراخوان و با اولویت افراد بومی

بازارکار
تغییر استراتژی ، اثرات تحریمی را خنثی خواهد کرد ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
دلق پوش مطرح کرد:

تغییر استراتژی ، اثرات تحریمی را خنثی خواهد کرد

تغییر استراتژی ، اثرات تحریمی را خنثی خواهد کرد