بشریت در بستر نظم و امنیت می‌تواند به توسعه دست یابد ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
استان
برداشت برنج در گیلان رو به اتمام است ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
برداشت برنج در گیلان رو به اتمام است

برداشت برنج در گیلان رو به اتمام است

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان، گفت: تا چند روز آینده برداشت برنج در گیلان به پایان می‌رسد.