سرپرست فرمانداری ماسال با حکم استاندار گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیلان شهر با حکم دکتر زارع استاندار گیلان، جعفر صفری، معاون فرمانداری ماسال با حفظ سمت به عنوان سرپرست این فرمانداری منصوب شد. گفتنی است محمد جواد عامر فرماندار ماسال که از آموزش و پرورش به استانداری گیلان مامور بود مهرماه به افتخار بازنشستگی نائل شد.