چهارمین دوره انتخابات شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان در شهر رشت و با حضور اکثریت سازمان های مردم نهاد عضو شبکه برگزار شد.

به گزارش گیلان شهر به نقل از روابط عمومی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان؛ نتیجه آرای شورای هماهنگی شبکه گیلان شامل انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان (محمد مه رو)، موسسه محیط زیست دوستداران سیاهکل (رامین شیرعلی پور)، انجمن بوم بانان گیل و دیلم (پوریا فرهش)، جمعیت دوستداران محیط زیست لنگرود (ابراهیم زمانی)، موسسه شقایق های وحشی هیرکانی (غلامرضا نورزاد)، انجمن هم اندیشان و همیاران محیط زیست گیلان (یاسر مجاور شیخان)، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان (زهرا جنسی) به عنوان اعضای اصلی و موسسه بوم پژوهش گیلان پاک (طاهره صبوری) و انجمن نبض طبیعت خزر (پیمان رستمی نمین) به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم است.

در انتخابات شورای نظارت و داوری شبکه نیز موسسه محیط زیست آسمانرود (ساره حکیمی)، انجمن طلوع امید دیانا (مطهره موقر) و کانون زیست محیطی قدم های سپید باران (زینب سالاری) به عنوان اعضای اصلی و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما (پیمان بازدیدی) به عنوان علی البدل انتخاب شدند. پس از این نتایج نیز در جلساتی جداگانه تعیین سمت اعضای شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری شبکه گیلان برگزار شد که در شورای هماهنگی رامین شیرعلی پور به عنوان دبیر، زهرا جنسی نائب دبیر و رضا نورزاد به عنوان خزانه دار معرفی و همچنین مطهره موقر به عنوان دبیر شورای نظارت و داوری شبکه گیلان انتخاب شد.

شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان متشکل از ۲۳ سازمان مردم نهاد با موضوع فعالیت در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی است که مستند به دستورالعمل شکل گیری شبکه ها، ماده ۱۹ آیین نامه سازمان های مردم نهاد مصوب هیات وزیران و بند ۱۷ این دستورالعمل تنها شبکه تخصصی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان است که در مرحله ثبت قانونی قرار داشته و تا کنون در جهت حل معضلات و مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی استان تلاش، پیگیری و اقدام به برگزاری برنامه های متعدد کرده است.ایرنا