مدیرکل تامین اجتماعی‌گیلان با بیان اینکه ٤٧ درصد بیمه‌شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان در رشت مستقر هستند، گفت: نیمی از تعهدات تامین اجتماعی گیلان در مرکز استان و محدوده شهرستان رشت انجام می‌گیرد.

به گزارش گیلان شهر ، جمیل حق‌پرست مدیرکل تامین اجتماعی‌گیلان با بیان اینکه در حال حاضر ٢٨ شعبه اجرایی، ۵ کارگزاری و ٧ واحد اقماری در سطح استان عهده دار ارائه خدمات و تعهدات به مخاطبین هستند، اظهار داشت: درحالی که تنها ٧ شعبه از واحدهای اجرایی یعنی ٢۵ درصد از مجموع استانی در محدوده شهرستان رشت قرار دارد اما ۴٧ درصد بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان در این گستره قرار داشته و به عبارتی می‌توان اظهار کرد که حدود نیمی از تعهدات ماهانه در شهرستان رشت انجام می‌گیرد .

وی با اشاره به اینکه تا پایان اسفندماه سال ٩٧ از تعداد ۴١٧٢٣٣ بیمه شده اصلی، ١٩۵۶۴٢ نفر بیمه پرداز شعب شهرستان رشت هستند، افزود : همچنین از میان ١٢۵١۴٧ مستمری بگیر گیلانی نیز تعداد ۵٩٣۶٨ نفر یعنی حدود ۴٧/۵ درصد درهمین محدوده قرار دارند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان درادامه سخنان خود اذعان داشت : پس از شهرستان رشت ، شهرستان بندرانزلی با ٣١۴٠٨ بیمه شده اصلی و ١١١٠٣ مستمری بگیر ، شهرستان لاهیجان با ٢٨٣٨٣ بیمه شده اصلی و ٧١۵۶ مستمری بگیر و لنگرود با ١٨٨٣٧ بیمه شده اصلی و ۵٠٢٨ مستمری بگیر در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند .

شایان ذکر است هفت شعبه ( سنگر ، کوچصفهان ، شهرصنعتی ، سه گانه رشت و خمام ) در کنار واحدهای اقماری لشت نشاء و خشکبیجار و کارگزاری های سه گانه در شهرستان رشت ارائه دهنده خدمات به جامعه هدف هستند.